Snabbverkande avfettningsmedel för kedjor och växlar. En regelbunden rengöring förlänger kedjans och växlarnas brukstid.

100 ML | EAN 6417128120222
250 ML | EAN 6417128120239

Ingredienser: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Propane, Isobutane, Butane, Parfum (Cosmetic ingredient database)