Effektivt rengörings- och avfettningsmedel för skivbromsar. Regelbunden rengöring ger effektivare bromsar och förlänger bromskomponenternas brukstid.

100 ML | EAN 6417128120246
250 ML | EAN 6417128120253

Ingredients: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Propane, Isobutane, Butane, Parfum (Cosmetic ingredient database)