Lättanvänd släckspray som extra trygghet i hemmet, bilen, köket, kontoret, garaget, husvagnen eller båten. Släcker utöver de vanliga bränder, också olje-, livsmedels- samt elektronikbränder.

Användning av släckspray är lätt för t.ex. äldre människor. Skummet från släcksprayen smutsar inte ner och är ogiftigt samt biologiskt nedbrytbart. Effektivt avstånd är 3-4 m och tiden 15-25 s. Man behöver inte tömma släcksprayen på en gång. Bruk och förvaring över +0°C.

Släckspray är avsedd för släckning av A- (trä, textil, papper), B- (bränsle, olja), E- (elektronik upp till 1000V) och F- (bränder av livsmedelsfett).

Bruksanvisning: Ta bort locket och rikta strålen upprätt mot elden.

Storlek:

Br. 650 ml / net. 500 ml