Bajol

Vaselinspray med god vidhäftning.

Syntetiskt smörjmedel med mycket god vidhäftningsförmåga för krävande smörjning. -20-+250 °C.

Användningsobjekt:

Kedjor, gångjärn, leder, vajrar, kugghjul, lager, glidskenor, lås, vibrationskänsliga användningsobjekt osv.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

YouTube

Cutting oil

Effektiv och ekonomisk skärolja för metallbearbetning. Goda kyl- och skäregenskaper.

Användningsobjekt:

För stål och icke järnhaltiga metaller.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

Food Grade Grease H1

Syntetiskt fett för livsmedelsindustrin.

Utvecklats för livsmedels- och bryggeriindustrins fettsmörjnings objekt, där fettet tillfälligt kan komma i kontakt med livsmedel (max 10 mg/kg).

Användningsobjekt:

Glid- och rullager, gejdrar, leder, kedjor, kugghjul, trans-portörer, banor osv.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

Food Grade Oil H1

Syntetisk smörjolja för livsmedelsindustrin.

En luktfri och smakfri smörj- och skyddsolja för livsmedels- och bryggeriindustrin.

Användningsobjekt:

Kedjor, banor, transportörer, styranläggningar, vajrar, gångjärn, lås osv.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

Penetrating oil

Avrostningsmedel som innehåller MoS2.

Lösgör och smörjer fastrostade metalldelar och delar som fastnat.

Användningsobjekt:

Bultar, skruvar, muttrar, vajrar, gångjärn osv.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

Silicon H1

Lämpar sig för objekt, där smörjmedlet kan tillfälligt komma i kontakt med livsmedel och där det krävs färglöst och luktfritt smörjmedel. Förhindrar tätninglistor att frysa och bli sköra. Temperaturområde -40°C – +300°C.

Användningsobject:

Tätningslistor, gummi- och plastytor, glidytor, skenor, reglage, valsar, gjutformar.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

Silicon oil

Färglöst allmänsmörjmedel och skyddsämne.

Lämpar sig för användning i olika objekt, där man behöver ett färglöst smörjmedel.

Användningsobjekt:

Tätningar, glidytor, styranordningar, lager, valsar, kablar, stänger, kedjor, gångjärn, lås, formar, pumpar, ugnar, kylanordningar, köksinredning osv.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

Teflube H1

PTFE-olja

Högklassigt univeralsmörjmedel med goda penetrerings- och smörjningsegenskaper för olika smörjningsobjekt.

Användningsobjekt:

Kedjor, vajrar, lås, gångjärn, transportörer, glidytor, hjul, styrskenor, ståltråd, verktyg, textil- och symaskiner, ADB-utrustning, kopieringsmaskiner osv.

Storlek:

Br. 85 ml / Net 65 ml (24 stk)
Br. 520 ml / Net 400 ml (12 stk)

Tefsol

Torrsmörjmedel för objekt som kräver fläckfri smörjning.

Avstöter vatten, olja, smuts och damm.

Användningsobjekt:

Metall-, trä-, plast-, läder- och textilytor. Glidytor, bett, möbler, textilmaskiner, gjutformar av plast, remtransportörer, glidskenor, skärare osv.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack