Syntetiskt fett för livsmedelsindustrin.

Utvecklats för livsmedels- och bryggeriindustrins fettsmörjnings objekt, där fettet tillfälligt kan komma i kontakt med livsmedel (max 10 mg/kg).

Användningsobjekt:

Glid- och rullager, gejdrar, leder, kedjor, kugghjul, trans-portörer, banor osv.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack