Food Grade Grease H1

Syntetiskt fett för livsmedelsindustrin.

Utvecklats för livsmedels- och bryggeriindustrins fettsmörjnings objekt, där fettet tillfälligt kan komma i kontakt med livsmedel (max 10 mg/kg).

Användningsobjekt:

Glid- och rullager, gejdrar, leder, kedjor, kugghjul, trans-portörer, banor osv.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

Food Grade Oil H1

Syntetisk smörjolja för livsmedelsindustrin.

En luktfri och smakfri smörj- och skyddsolja för livsmedels- och bryggeriindustrin.

Användningsobjekt:

Kedjor, banor, transportörer, styranläggningar, vajrar, gångjärn, lås osv.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

Silicon H1

Lämpar sig för objekt, där smörjmedlet kan tillfälligt komma i kontakt med livsmedel och där det krävs färglöst och luktfritt smörjmedel. Förhindrar tätninglistor att frysa och bli sköra. Temperaturområde -40°C – +300°C.

Användningsobject:

Tätningslistor, gummi- och plastytor, glidytor, skenor, reglage, valsar, gjutformar.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack

Teflube H1

PTFE-olja

Högklassigt univeralsmörjmedel med goda penetrerings- och smörjningsegenskaper för olika smörjningsobjekt.

Användningsobjekt:

Kedjor, vajrar, lås, gångjärn, transportörer, glidytor, hjul, styrskenor, ståltråd, verktyg, textil- och symaskiner, ADB-utrustning, kopieringsmaskiner osv.

Storlek:

Br. 85 ml / Net 65 ml (24 stk)
Br. 520 ml / Net 400 ml (12 stk)