Lämpar sig för objekt, där smörjmedlet kan tillfälligt komma i kontakt med livsmedel och där det krävs färglöst och luktfritt smörjmedel. Förhindrar tätninglistor att frysa och bli sköra. Temperaturområde -40°C – +300°C.

Användningsobject:

Tätningslistor, gummi- och plastytor, glidytor, skenor, reglage, valsar, gjutformar.

Storlek:

Br. 520 ml / Net 400 ml

12 stk / pack