Tekniska aerosoler och andra teknokemiska produkter för elektronik- och industribranschen tillverkande Taerosol Oy i Kangasala har börjat tillverka kosmetiska aerosoler som den enda i Finland till företag med hårprodukter såsom SIM Finland.  Taerosol satsar starkt till produktutveckling och private label-tillverkning. Målsättningen är att fördubbla omsättningen inom fem år.

Taeosols bas i produktionen har tidigare byggts på traditionella smörj- och rengöringsprodukter inom industri och elektronik. När den sista finska tillverkaren på kosmetiska aerosoler slutade sin aerosolproduktion för flera år tillbaka, märkte VD Heikki Jalava en marknadsnisch när han sökte på nya affärsverksamheter.

– Alla kosmetikavärumärken marknadsförda i Finland tillverkades utomlands, så jag upptäckte ett behov att tillverka kosmetiska aerosoler i Finland, konstaterar han.

– För tre år sen anställde vi en ny kemist till produktutvecklingen, som började utveckla produkter för hårstyling såsom torrschampo, hårspray, hårmousse och andra kosmetiska aerosolprodukter.

I dagsläget gör Taerosol som private label-tillverkare hårstyling produkter till branschens brand såsom SIM Finland i Ylöjärvi, känd för sina oparfymerade produkter för frisörer.

Kemist Annastiina Romppanen samt praktikant Jane Koskimäki, som utexamineras till ingenjör i laboratorieteknik på våren 2022, gör produktprover och testar dem i praktiken: ”Vi söker hela tiden nya egenskaper, benchmark produkter, utvecklar dem och begrundar deras egenskaper också ur produktionens synvinkel”, berättar de. I bilden framme Jane Koskimäki och bakom Annastiina Romppanen.

Ömsesidigt samarbete och sparring

SIM Finlands VD Tatu Viherma berättar att när det öppnades en möjlighet för företaget att få aerosolkosmetika från Taerosol och lyfta därmed produkternas inhemska ursprung utnyttjades tillfället.

– Vi tillverkar nästan allt själva och aerosoler har varit de enda produkter, som har kommit från utomlands. Att skicka enstaka varuprov på aerosolflaskor via sjöfrakt är dyrt, så nu går det lätt att skicka varuprov. Transporterna gör en betydande del av utsläpp, så närproduktionen är också en miljövänlig lösning, säger han.

Fastän han och Heikki Jalava har känt varandra sedan början på 1990-talet, kunde man starta samarbetet först när Taerosol satsade på den andra produktionslinjen, med vilken tillverkas enbart kosmetika. Samarbetet innefattar alla skeden från produktidé till produktutveckling och tillverkning av färdig produkt.

Viherma värdesätter Taerosols penetrering till recepter, certifierad kvalitet inom tillverkning samt automation.

– Det är utmärkt, att Taerosol började utveckla den nya produktlinjen med tanke på kosmetikbranschens Good Manufacturing Practices GMP-certifikat. Jag beundrar också Heikkis djärvhet i automatisering av produktionen. Tack vare hans föredöme har också vi blivit uppmuntrade att tillöka automatisering.

SIM Finland har å sin sida sparrat Taerosol.

SIM har alltid varit större än vi, så det har varit viktigt för mig att diskutera med Tatu om olika ärenden. Vi har sparrat och benchmarked varandra, berättar Heikki Jalava

Tatu Viherma konstaterar, att erhålla en inhemsk tillverkare på kosmetiska aerosoler till branschen, är mycket välkommen från vår synvinkel: ” Servicenivån hos Taerosol har varit mycket bra. Jag tror, att det finns utrymme för detta när man tänker även hela Europa”, säger han. I bilden: Tatu Viherma, Heikki Jalava, Antti Pirttilahti.

Produktutvecklingen utgår från kundbehov

Då Heikki Jalava blev i slutet på året 2021 styrelseordförande, flyttades VD-stolen till Antti Pirttilahti, som har fungerat som vice-VD. Han kom till Taerosol ett och halvt år sen från Purso, där han arbetade som chef för affärsverksamhet.

Också i fortsättningen siktar Jalava och Pirttilahti högt.

– Taerosol har gjort markanta investeringar till kosmetiklinjen och automatisering. Vi ser vår framtid inom kosmetikbranschen mycket lovande. Vår målsättning är att växa både på inhemska och exportmarknader samt minst fördubbla vår omsättning inom de närmaste fem åren, linjerar Pirttilahti. Tillväxten förutsätter utvidgning av våra lokaler och det har redan förberetts.

Antti Pirttilahti börjar som VD i Taerosol.

Heikki Jalava övergår till styrelseordförande.

Även utveckling av industriella teknokemiska produkter fortsättätter.

– På denna sektor är produktsortimentet redan brett och där finns möjlighet att utveckla mer miljövänliga och tryggare produkter för användarna, beskriver Pirttilahti.

Han är entusiastisk om nya möjligheter inom branschen och om utvecklingen på Taerosols övergripande affärsverksamhet.

– Taerosol har ett fint ungdomligt team. Dessutom är vi med Heikki på samma våglängd, kommer väl överens och har enhetlig målsättning.

Pirttilahti vill också i fortsättning satsa på Taerosols kundservice och flexibilitet i verksamheten.

– Vi koncentrerar oss till det vi kan bäst. Vi diskuterar med kunderna om deras önskemål och behov och när vi hittar den gemensamma melodin, produkten implementeras. Private label-kunden sköter sin brand och marknadsföring, berättar han om den typiska samarbetsbilden. Taerosols egna PRF- och Car Evi- varumärken säljs via grossister och återförsäljare.

Aerosolprodukter färdigställs i Kallio, Kangasala, Finland.

SIM Finlands VD Tatu Viherma gläds om närproduktionen av aerosolprodukter.

Taerosol Oy:

  • Taerosol tillverkar aerosoler och andra teknokemiska produkter för den traditionella industrins samt elektronikindustrins behov. Det nyaste affärsområde är olika kosmetiska aerosoler
  • Taerosol verkar i Kangasala i Kallio industriområde och sysselsätter 13 anställda.
  • Omsättning år 2020 var 5,4 MEUR, resultat 1,3 MEUR.
  • ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) –certifikat samt ISO 22716 eller GMP-certifikat.

Tekst: Eila Lokka
Bilder: Tero Hakala